Praktische info kindercoaching

kindercoaching Den Haag bureau buitenlucht

Praktische informatie kindercoaching

De Boomtopper kindercoaching is geschikt voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool, vanaf 10 jaar is ideaal, maar iets jonger kan ook. Het voordeel van deze leeftijd is het betere vermogen tot reflectie. Dan krijg je de krachtige combinatie van ervaren en verankeren.

Het gemiddelde aantal sessies ligt tussen de 5 en 7 keer. Daarvoor is er een intake met ouders en kind. Dat kan thuis of in het bos. We kijken altijd in het begin of er een goede klik is en of deze vorm past binnen het beoogde doel. Als we eenmaal beginnen, blijven we kritisch kijken of we nog nuttig bezig zijn.

Een gemiddelde sessie duurt 45 minuten en vindt plaats op onze vaste klimplek in de Scheveningse Bosjes. Er zijn maar beperkt plaatsen, want we klimmen alleen na schooltijd op de dinsdag en donderdag. Voor het komende seizoen (vanaf half april 2021) zijn er nog een paar plekken.

De kosten voor de coaching bedragen 75 euro per sessie en intake. Bij te slecht weer gaat de coaching niet door en zijn er ook geen kosten. Wij bepalen of het door kan gaan. Helaas wordt coaching niet vergoed. We vallen wel onder het PGB, mocht je daarvoor in aanmerking komen.

Wees welkom met al je vragen. Als je twijfelt of de coaching geschikt is voor je kind, onderzoeken we dat het makkelijkst in een kort verkennend telefoongesprek. Je zal het altijd van ons horen als we denken dat een ander soort hulp beter past.

Bedankt voor je vertrouwen.